brAInCSR to dla nas nieodłączny element funkcjonowania na rynku, osiągania celów biznesowych i budowania wartości firmy. Zasady funkcjonowania w zgodzie ze strategią zrównoważonego rozwoju jednoznacznie określiliśmy jako

BrAInWay Fundamentals.
Jest to zbiór 15 najważniejszych standardów softbrAIn w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, które opieramy na 5 filarach:

01.brAIn Managment
zasady etyki biznesowej BrAInCode,
zarządzanie portfelem projektowym,
kompatybilna ze standardami CSR wizja firmy.

02. brAInSocial Activities
dialog społeczny,
równe szanse w miejscu zatrudnienia,
wspieramy działalność lokalną.

03. brAIn Enviroment
zarządzanie ryzykiem w zakresie ochrony środowiska,
egregacja odpadów,
korzystanie z produktów biodegradowalnych.

04. brAIn Employees
dobrowolność zatrudnienia,
edukacja w miejscu pracy,
bezpieczeństwo w miejscu pracy.

05.brAIn Market
zarządzanie jakością,
zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w stosunku do klientów i partnerów,
strategia marki i produktu.